شرایط پخش آثار شما از رسانه موزیک گرام
» بدلیل تازه تأسیس بودن رسانه موزیک گرام تمامی آثار شما بصورت رایگان پخش خواهد شد .
ارسال آثار
در صورتی که آثار شما طبق قوانین سایت می باشد کاور و فایل موزیک را به ایمیل زیر ارسال کنید .
آدرس ایمیل سایت : irmusicgram@gmail.com